Loading...
Main Menu

বৰগীত(ষড়ছন্দ গীত)ৰাগঃ ধনশ্ৰী ।। তালঃ পৰিতাল(Kharachandra Borgeet) RAAG-Dhanashri, Taal-Porital from PRATAP LAHON's blog

ধ্ৰুং ।। ৰে সোই গোপাল পিয়াৰু মেৰি প্ৰাণ আধাৰু ।
মধুপুৰী ৰহে দহে জীউ হামাৰু ।।

পদ ।। গোকুলক মাণিক কানু নৱ নিধি ।
হাতে হৰল নিকৰুণ বঙ্ক বিধি ।।
চান্দ বিনে ৰয়নী সজনি কিছো নোহে ।
হৰি বিনে বিৰিন্দা বিপিন নাহি শোহে ।।


Translation of a Bargeet(Kharachandra Geet)

RAAG-Dhanashri,  Taal-Porital


DHRUNG-Re Hui Gupal Piyaru Meri Prano Adharu ।

Modhupuri Rohe Dohe Jiu Hamaru ।।


PODE-Gukuloko Maniko Kanu Nowa Nidhi ।

Hate Horolo Nikoruno Bangkobidhi ।।

Saando Bine Royoni Hojoni Kisu Nuhe ।

Hori Bine Birinda Bipino Nahi Huhe ।।Previous post     
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By PRATAP LAHON
Added Jun 28 '12

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives

'':
fade
slide
Rating: